Get Yacht - Czarter Jachtów polski - Czarter Jachtów
english - Yacht Charter
clubdom
Strona g³ówna     
Jachty Mazury     
6364321677     
Czarter Szczecin     
Imprezy dla firm     
Pierwszy Przechy³     
217-856-9280     
573-497-3677     
5756199983     
770-224-4881     


Get Yacht - Mazury Jachty - Czartery jachtów Ruciane Nida

Strona g³ówna

Witamy Pañstwa na stronie GetYacht - Czarter Jachtów.
Nasza firma specjalizuje siê w czarterze jachtów na terenie Wielkich Jezior Mazurskich. Oddajemy do Pañstwa dyspozycji flotê bezpiecznych i nowoczesnych jednostek, posiadaj±cych bogate wyposa¿enie, które powinno zaspokoiæ nawet najbardziej wymagaj±cych. Zadowolenie klientów jest naszym priorytetem, dlatego co roku doskonalimy nasz± flotê i nieustannie podnosimy jako¶æ naszych us³ug. Zapraszamy Pañstwa nad jezioro Be³dany do portu Exploris w Piaskach ko³o miejscowo¶ci Ruciane Nida. Czê¶æ jachtów z naszej oferty stacjonuje równie¿ w Piêknej Górze ko³o Gi¿ycka.


N O W O ¦ Æ !
Osoby, które do tej pory nie mia³y do czynienia z ¿eglarstwem, a chc± poznaæ niepowtarzaln± atmosferê towarzysz±c± ¿eglarskiej przygodzie, mog± ...
fireblende

 

 

O¶rodki Wypoczynkowe

_

Nasza mazurska flota

Oferujemy zarówno czartery jachtów mniejszych dla 3-4 osób jak i czarter wiêkszych komfortowych jednostek dla 6-8 osób. (Kliknij na wybrany jacht by dowiedzieæ siê wiêcej)

Promocja

Czarter jachtu 
Phobos 25

zarezerwuj czarter w terminie
24.09-30.09.2012
a zap³acisz 
20% taniej.

520-494-2617

 
_

Czarter jachtu 
Tes 678 BT

zarezerwuj czarter w terminie
22.09-29.09.2012
a zap³acisz 
20% taniej.

207-274-1205


_

9202097276
Antila 26

zarezerwuj czarter w terminie
23.09-30.09.2012
a zap³acisz 
20% taniej.

» wiêcej

 

 

 
 

Copyright © 2007 - getyacht.eu jest w³asno¶cia firmy Abavier Sp. z o.o.  |   (228) 316-5781 ilo¶æ odwiedzin: 573668 6036237800