\
  514-647-6321 CENA BRUTTO
Zobacz wiêcej informacji o produkcie 9182231276 
2 495.00 Z³ / szt
Wiercenie, wiercenie z udarem i podkuwanie. Sprzêg³o przeci¹¿eniowe zabezpiecza elektronarzêdzie przed skutkami zablokowania siê wiert³a. Przesuwny uchwyt u³atwia wymianê narzêdzia. Obroty prawo/lewo. Ergonomiczna gumowana rêkojeœæ.
N: 2 028.46 Z³
VAT: 23%

indeks: E31083
 do koszyka  
 
Zobacz wiêcej informacji o produkcie SZLIFIERKA K¥TOWA 9562CVR FI.125 MAKITA 
799.00 Z³ / szt
Profesjonalna szlifierka k¹towa z du¿ym zapasem mocy Nowatorski system t³umienia drgañ skrêtnych (SJS) pozwalaj¹cy na unikniêcie odbiæ i umo¿liwiaj¹cy ³agodny rozruch Opatentowana pow³oka Zick-Zack wirnika oraz ulepszona izolacja stojana umo¿liwiaj¹ pracê elektronarzêdzia przy du¿ym obci¹¿eniu Nowa konstrukcja wy³¹czaj¹cych szczotek wêglowych w opatentowanym uchwycie Os³ona przestaw. bez u ...
N: 649.59 Z³
VAT: 23%

indeks: E2094
 do koszyka  
 
Zobacz wiêcej informacji o produkcie 6016667803 
569.00 Z³ / szt
Profesjonalna szlifierka k¹towa z du¿ym zapasem mocy Nowatorski system t³umienia drgañ skrêtnych (SJS) ³agodz¹cy rozruch i pozwalaj¹cy na unikniêcie odbiæ Opatentowana pow³oka Zick-Zack twornika oraz ulepszona izolacja stojana umo¿liwiaj¹ pracê elektronarzêdzia przy du¿ym obci¹¿eniu Od³¹czalne szczotki wêglowe w opatentowanym uchwycie Os³ona przestawna bez u¿ycia narzêdzi Z blokad¹ wrzec ...
N: 462.60 Z³
VAT: 23%

indeks: E2098
 do koszyka  
 
Zobacz wiêcej informacji o produkcie SZLIFIERKA K¥TOWA GA5021 FI.125 MAKITA 
713.00 Z³ / szt
Wy³¹cznik bezpieczeñstwa z blokad¹ w³¹czenia Przed³u¿ona 3-krotnie ¿ywotnoœæ p³ytek wirnika Druty uzwojenia oblane ¿ywic¹ epoksydow¹ w celu lepszej ochrony przed ostrym py³em Ko³a sto¿kowe i tarczowe z frezowanym uzêbieniem ³ukowym w celu zapewnienia cichej pracy oraz dobrej odpornoœci na œcieranie Obudowa przek³adni przestawiana co 90°
N: 579.67 Z³
VAT: 23%

indeks: E2106
 do koszyka  
 
Zobacz wiêcej informacji o produkcie abb 
599.00 Z³ / szt
Profesjonalna szlifierka k¹towa z du¿ym zapasem mocy Nowatorski system t³umienia drgañ skrêtnych (SJS) ³agodz¹cy rozruch i pozwalaj¹cy na unikniêcie odbiæ Opatentowana pow³oka Zick-Zack twornika oraz ulepszona izolacja stojana umo¿liwiaj¹ pracê elektronarzêdzia przy du¿ym obci¹¿eniu Od³¹czalne szczotki wêglowe w opatentowanym uchwycie Os³ona przestawna bez u¿ycia narzêdzi Z blokad¹ wrzec ...
N: 486.99 Z³
VAT: 23%

indeks: E2096
 do koszyka  
 

UWAGI:
- prosimy o telefon w sprawie dostêpnoœci produktu.
Towar dostępny w magazynie - Towar dostępny w magazynie
Brak produktów w wybranej kategorii.

Przykro nam, ale aktualnie w wybranej kategorii nie ma dostêpnych produktów.

Nie jestes jeszcze zarejestrowany w systemie zarejestruj sie teraz.

Zapomniałeś haslo.
Wpisz swój login i wciśnij przycisk przypomnij.


statystyka