discigerous

המלצות למוכרים

התוכנית שלכם במכירה של הנדל"ן

7783286846
501-904-3731

(207) 210-3976

יש את אלו אשר חושבים, מה יש לי לעשות את התמונות של הדירה או הבית שלי? "מי שצריך - יבוא ויראה את הכל בעצמו".

אבל, קודם כל ללא התעניינות ראשונית, אף אחד לא יבוא! יש לכם הזדמנות לקבל דירה מהממת, בבית עם נוף לים, באזור מעולה עם שיפוץ חדש. אך כל זה סך הכל שורות במודעה. מחצית מן ההרגשות, בן אדם מקבל דרך קשר עין. כדי שלקוח פוטנציאלי יבוא אליכם, צריך לעניין אותו. והדבר הכי טוב, תמונות נכונות של מה שאתם מציעים.

7056893295
המלצות לקונים

המלצות לקונים

תוכנית פעולה עבור רוכשי הנדל"ן

קרא עוד
STAGING - הכנה של נדל"ן למכירה (השכרה)

STAGING - הכנה של נדל"ן למכירה...

Home Staging – מקום פריטים בבית. בהתאם למחקרים אשר נערכו בארה"ב, מקום נכון של פריטים בבית (דירה) יכול להפחית את תקופת ההמתנה עד המכירה של הנדל"ן ב 30-50%, גם כן זה יאפשר לקבל בנוסף 6-20% של רווח לעומת בית ריק או בית אשר לא עבר ארגון הולם.

קרא עוד