Prowadzimy sprzeda¿ rowerów, czê¶ci i akcesoriów rowerowych oraz strojów kolarskich i okularów sportowych. Jeste¶my przedstawicielem wiod±cych marek, takich jak Giant, Kellys, Merida, Specialized, Cube, Unibike. Obecnie nasze filie mieszcz± siê w Starogardzie Gdañskim, Tczewie i Gdyni. Dziêki ¿yczliwo¶ci klientów, którzy obdarzyli nas ogromnym zaufaniem, planujemy dalsz± rozbudowê w innych miastach.

Uprzejmie informujemy, ¿e obs³uga serwisowa zosta³a przeniesiona do punktu na ul. ul. Armii Krajowej 66B, Tczew 83-110 wiêcej...

Newsletter

Podaj adres e-mail aby otrzymywaæ wa¿ne informacje z bran¿y


Jak kupiæ na raty?