4258983584
 
 
peeledness
 
 
 
ÂÔ¹´Õµé͹ÃѺà¢éÒÊÙèàÇçºä«µì ÊÁѪªÒ¹Ñ¡¨Ñ´ÃÒ¡ÒâèÒÇÇÔ·ÂØ â·Ã·Ñȹì˹ѧÊ×ÍáË觻ÃÐà·Èä·Â
       
 • Picture 1
 • Picture 1
 • Picture 1
 • Picture 1
 • Picture 1
 • Picture 1
 • Picture 1
 • Picture 1
 • Picture 1
 • Picture 1
 • Picture 1
 • Picture 1
 • Picture 1
 • Picture 2
 • Picture 3
 • Picture 1
 • Picture 1
 • Picture 1
 • Picture 3
 • Picture 4
 • Picture 5

 

         
 ÇÕ´ÕâÍá¹Ð¹Ó      
       
¡Ô¨¡ÃÃÁ
 
 

289-541-2976ÃѺ¾ÃÐÃÒª·Ò¹ ÃÒ§ÇÑÅ " à·¾·Í§" 㹰ҹР"ͧ¤ì¡Ã´Õà´è¹"
³ ÈÒÅÒÊË·ÑÂÊÁÒ¤Á ã¹¾ÃкÃÁÁËÒÃÒªÇѧ
Çѹ·Õè 14 ÁѹҤÁ 2561


ºÃÔ¨Ò¤¢éÒÇÊÒà ÍÒËÒÃáËé§ ¢¹Á»Ñ§ ãËé¡ÑºÇÑ´¾Ãкҷ¹éÓ¾Ø ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ â´Â·ÕÁàËÅèÒ´ÒÃÒ¨ÔµÍÒÊÒ


ÃèÇÁºÃÔ¨Ò¤¢éÒÇÊÒà ã¹â¤Ã§¡ÒâéÒÇ˹Ö觶اËاà¾×èÍ ¾èÍ áÁè
³ ÇÑ´¾Ñ²¹Ò¸ÃÃÁÒÃÒÁ ÍÓàÀ;Ѳ¹Ò¹Ô¤Á ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ

รางวัลพระกินรี "คนดี คิดดี สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาล

306-221-5094

งานประทานรางวัลธรรมาภิบาล "รางวัลสิงห์ทอง "

8043169004
  ºÃÔ¨Ò¤ÊÔ觢ͧãËéá¡èÁÙŹԸÔ͹Øà¤ÃÒÐË줹¾Ô¡ÒÃã¹¾ÃÐÃÒªÙ»¶ÑÁÀì
¢Í§ÊÁà´ç¨¾ÃÐÈÃÕ¹ÃÔ¹·ÃÒºÃÁÃÒªª¹¹Õ»ÃÐ¨Ó»Õ 2560

มอบทุน โครงการดูแลสังคม ณ โรงเรียนเพียงหลวง 16 (สาขาบ้านขุนต้า) ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย

โครงการ "ปลูกป่าชายเลน พลิกพื้นคืนธรรมชาติ" โดย บจก. ฮิลลารี่ กรุ๊ป และการร่วมมือของภาครัฐและเอกชน ณ ศูนย์เสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 ตำบลหญ้าแพรก อ.เมืองสุมทรสาคร จ.สุมทรสาคร

901-752-8121กิจกรรมสาธารณประโยชน์ รวมน้ำใจ ซับน้ำตา ครั้งที่ 2 ร่วมกับ กลุ่มนักข่าว ช่างภาพ ประชาสัมพันธ์ ดาราศิลปิน ณ ร.ร วัดละมุด จ.พระนครศรีอยุธยา

ถวายผ้าพระกฐิน พระราชทาน ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดศรีสุวรรณ อำเภอท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

(850) 826-5275มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

บริจาคผ้าห่มกันหนาว หมู่บ้านแม่ยะน้อย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

บริจาคสิ่งของให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนรินทราบรมราชชนนีâ¤Ã§¡ÒûÅÙ¡»èҾѲ¹Ò
áËÅ觹éÓà¡ÉµÃÁ×ÍãËÁèä¼èÍÍÁ·ÃѾÂ
ì

814-314-0741

àÅÕé§ÍÒËÒÃáÅÐÁͺà§Ô¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹
âç¾ÂÒºÒÅÈÃոѭ­Ò

5013548232

งานเกียรติยศรางวัลเพื่อคนไทยและสังคมไทย ระฆังทอง "บุคคลแห่งปี"

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ โครงการหมวกนิรภัย เพื่อเด็กและเยาวชน